Autorské nápojové sklo, Klasik, Art D,2007

Autorské nápojové sklo, Klasik, Art D,2007