Autorské nápojové sklo, Klasic, Art D, 2011

Autorské nápojové sklo, Klasic, Art D, 2011