Autorské nápojové sklo, Aperitiv, Art D, 2007

Autorské nápojové sklo, Aperitiv, Art D, 2007