Autorské nápojové sklo, Vegetace, Art D, 2008

Autorské nápojové sklo, Vegetace, Art D, 2008