Autorské nápojové sklo, Květina, Art D, 2011

Autorské nápojové sklo, Květina, Art D, 2011