Autorské nápojové sklo, Víno, Art D, 2009

Autorské nápojové sklo, Víno, Art D, 2009